Mechanical Engineering
Staff


Mechanical Engineering Staff

Photograph
Name
No. of Research Paper Published
MECH HOD
Vishwas Rajyaguru
2
dharini
Dharini Shah
0
pragnesh
Pragnesh Kandoliya
0
niraj
Niraj Mehta
5
hardik
Hardik Nakrani
1
prakash
Prakash Vasava
0
vimal
Vimal Patel
3
ravish
Ravish Patel
0
haresh
Haresh Goniya
0
jaimin
Jaimin Patel
2
sahil
Sahil Shah
0
chandres
Chandresh Rana
2
megha
Megha Bhatt
0
vijay
Vijay Kumar
1
samik
Samik Bhatt
1
prashant
Prashant Hajare
0
shalini
Shalini Singh
0
mayur
Mayur Singh
1
vidhyasagar
Vidhyasagar Sinha
0
vrushali
Vrushali Solapurkar
0
neha
Neha Mishra
0
arjun
Arjun Meghwal
0
firoj
Firojkhan Pathan
1
dinesh
Dinesh Dabhi
4