Electronics & Communication Engineering
Staff


Electronics & Communication Engineering Staff

Photograph
Name
No. of Research Paper Published
isha
Isha Gautam
12
richa
Richa Dubey
4
minal
Minal Mishra
5
navneet
Navneet Singh
3
pankaj
Pankaj Bachani
4
sonalll
Sonal Prajapati
1
dipali
Dipali Bhatt
3
ashok
Ashok Patel
1
vikas
Vikas Kathiyara
2
arshiya
Arshiya Saiyed
1
sweta
Shweta Ojha
1
rujuta
Rujuta Bhatt
3
alpa
Alpa Patel
2
shivangi
Shivangi Dave
4