Training &
Placement Cell Team

Prof. Saumil Shah, Training & Placement Officer

Prof. Saumil Shah – Training & Placement Officer


Faculty Co-ordinators

Faculty Urvish Shah - Electrical

Urvish Shah

Faculty  PRAKASH VASAVA - Mechanical

Prakash Vasava

Faculty Piyush Vyas - CE - IT

Piyush Vyas

Faculty NIRAV PATEL - CIVIL

Nirav Patel

Faculty Bony Thomas EC

Bony Thomas


Student Co-ordinators

Alpa Patel CE

Alpa Patel

Ashish Pathak MECH

Ashish Pathak

Chetan Verma EC

Chetan Verma

Daya KapadiyaCE

Daya KapadiyaCE

Deepika Kulshreshtha IT

Deepika Kulshreshtha

Deepika Prasad CE

Deepika Prasad

Deepti Kandoria CE

Deepti Kandoria

Hariyali Adhyaru CE

Hariyali Adhyaru

Jimisha ELE

Jimisha

Kumash Shah CE

Kumash Shah

Lata Uttekar IT

Lata Uttekar

Meet Patel IT

Meet Patel

Mital Patanvadia CE

Mital Patanvadia

Nikul Patel CE

Nikul Patel

Rajvi Desai EC

Rajvi Desai

Ruchi Solanki EC

Ruchi Solanki

Shijo Thomas EC

Shijo Thomas

Vishwajeet Dahiya MECH

Vishwajeet Dahiya